ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja Dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim posiada  dostępność swojej strony internetowej. Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrzańskim.
Data publikacji strony internetowej: 2016-03-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2024-02-16
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne
cyfrowo w całości.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-16  
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (68) 383 51 73 w godzinach pracy urzędu.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrzańskim.
Poprzez platformę e-puap /PIW_KrosnoO/SkrytkaESP lub pocztą elektroniczną na adres:
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą zamiennego sposobu dostępu.
Na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą zamiennego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 Podmiot publiczny powinien przeprowadzić żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe. Podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnianie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować zamienny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewniania dostępności lub zamiennego sposobu dostępu do informacji.
Wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
 
Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii usytuowany jest przy ulicy Fryderyka Chopina 1 w Krośnie Odrzańskim.
Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem do budynku znajduje się najazd krawężnikowy, umożliwiający podjazd wózkami inwalidzkimi pod stopień.
Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą skorzystać z zainstalowanego przy wejściu dzwonka pozwalającego przywołać pracownika Inspektoratu, który pomoże dostać się do budynku.
Za drzwiami wejściowymi znajduje się korytarz, który prowadzi do kolejnych drzwi.
Wejście do Powiatowego Inspektoratu znajduje się z lewej strony.
Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się w obrębie parteru gdzie odbywa się obsługa klientów i pokoje Inspektoratu Weterynarii.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim jest czynny w  poniedziałek w godzinach od 07:00-18:00 i od wtorku do piątku w godzinach 07:00-15:00.
Parking przed budynkiem posiada jedno miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.  
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego.
Nie ma utrudnień co do skorzystania tłumacza online.
Aplikacje mobilne
 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii  nie posiada aplikacji mobilnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Szybowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-16 10:21:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Romanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-16 10:26:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Romanowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-16 10:29:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim posiada  dostępność swojej strony internetowej. Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrzańskim.
Data publikacji strony internetowej: 24-03-2016r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  17-02-2023r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne
cyfrowo w całości.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-17  
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (68) 383 51 73 w godzinach pracy urzędu.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrzańskim.
Poprzez platformę e-puap /PIW_KrosnoO/SkrytkaESP lub pocztą elektroniczną na adres:
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą zamiennego sposobu dostępu.
Na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą zamiennego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 Podmiot publiczny powinien przeprowadzić żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe. Podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnianie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować zamienny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewniania dostępności lub zamiennego sposobu dostępu do informacji.
Wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii usytuowany jest przy ulicy Fryderyka Chopina 1 w Krośnie Odrzańskim.
Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem do budynku znajduje się najazd krawężnikowy, umożliwiający podjazd wózkami inwalidzkimi pod stopień.
Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą skorzystać z zainstalowanego przy wejściu dzwonka pozwalającego przywołać pracownika Inspektoratu, który pomoże dostać się do budynku.
Za drzwiami wejściowymi znajduje się korytarz, który prowadzi do kolejnych drzwi.
Wejście do Powiatowego Inspektoratu znajduje się z lewej strony.
Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się w obrębie parteru gdzie odbywa się obsługa klientów i pokoje Inspektoratu Weterynarii.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.
Parking przed budynkiem posiada jedno miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.  
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego.
Nie ma utrudnień co do skorzystania tłumacza online.
 
Aplikacje mobilne
 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii  nie posiada aplikacji mobilnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Romanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-31 09:05:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Romanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-31 09:13:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Romanowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-26 12:55:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie dostępności

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-25 11:01:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-25 11:03:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-25 11:03:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Koordynator do spraw dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Powiatowym Inspetoracie Weterynarii w Krośnie Odrzańskim wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.
 Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrzańskim w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Kontakt:
 
Koordynator do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym w Krośnie Odrzańskim:
Małgorzata Romanowska – e-mail:
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Romanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-30 21:30:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-30 21:30:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Romanowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-26 12:56:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2060 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrzańskim.
Data publikacji strony internetowej: 24-03-2016r.              
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  23-09-2020r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne
cyfrowo w całości.
 
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (68) 383 51 73 w godzinach pracy urzędu.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrzańskim, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres .
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Wejście do budynku Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii  w Krośnie Odrzańskim jest przystosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się najazd krawężnikowy, umożliwiający podjazd wózkami inwalidzkimi pod stopień.
Jedyną przeszkodą mogą być drzwi, które są samo dociągające ale przed wejściem znajduje się dzwonek, który wywołuje na zewnątrz pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Krosno Odrzańskie w celu pomocy w wejściu do Inspektoratu lub załatwienia sprawy na zewnątrz.
Pomieszczenia Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii  w Krośnie Odrzańskim znajdują się na parterze budynku, gdzie odbywa się obsługa interesantów.
Dostęp do Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrzańskim  jest możliwy
w godzinach pracy urzędu.
Parking przed budynkiem  jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu, jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.
Aplikacje mobilne
 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii  nie posiada aplikacji mobilnych.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-24 08:39:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-24 08:39:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-10 11:33:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krośnie Odrzańskim na lata 2020-2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Lp.
Nazwa zadania
Przewidywany termin realizacji
1
Publikacja deklaracji dostępności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrz.
Do 23 września 2020 r.
2
Powołanie koordynatora do spraw dostępności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie Odrzańskim  (2)
Do 30 września 2020 r.
3
Publikacja planu pracy koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
Do 30 września 2020 r.
4
Sprawdzenie stanu oznakowania budynku PIW, ułatwiającego dostęp do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrz.
Do końca 2020 r.
5
Oznaczenie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością blisko wejścia do budynku PIW
Do końca 2020 r.
7
Pełne dostosowanie strony internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii do wymogów Ustawy o dostępności cyfrowej (1)
Do końca 2020 r.
8
Umiejscowienie oraz montaż dzwonka na zewnątrz przed wejściem głównym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
Do końca 2020 r.
9
Zamontowanie najazdu krawężnikowego przy wejściu do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
Do końca 2020 r.
10
Przygotowanie i publikacja raportu dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
Do 15 marca 2021 r.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.
 
Zatwierdzam:
Ewa Szybowska – Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Krośnie Odrzańskim

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-29 15:40:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-29 15:41:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-29 15:41:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »